Projekty unijne w Nitex

Nitex W.Mucha Spółka komandytowo – akcyjna realizuje projekt w ramach Programu działań dotyczących wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiębiorców (zwanego „Program Re_Open UK”) dla Działania nr 1: Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit.

Tytuł projektu - „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit przez Nitex W.Mucha poprzez nabycia środków trwałych w postaci maszyn szwalniczych i cuttera do cięcia tkanin.”

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE poprzez inwestycję w środki trwałe celem zmiany dotychczas stosowanego modelu biznesowego i rozszerzenia segmentów klientów docelowych firmy, do których kierowana będzie oferta produktowa.

Całkowita wartość projektu: 151.170,00 EUR

Dofinansowanie projektu z UE: 148.711,80 EUR



projekt unijny
` projekty unijne

Nitex W.Mucha Spółka komandytowo - akcyjna realizuje projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa jest udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Dofinansowanie projektu z UE:  280.293,09 PLN



projekty unijne

© Copyrights Nitex 2016

realizacja 200procent