Projekty unijne w Nitex

Nitex W.Mucha Spółka komandytowo - akcyjna realizuje projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa jest udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Dofinansowanie projektu z UE:  280.293,09 PLNprojekty unijne

© Copyrights Nitex 2016

realizacja 200procent